VÅR SFÄR - Slutord

Till sist

Ingen vet i detalj på vilket sätt de digitala barnfamiljerna kommer forma framtidens platser. Men tillsammans med er vill vi fortsätta skapa lösningar som gör att våra gemensamma erbjudanden är relevanta även i morgon. Vi hoppas att rapporten givit dig nya tankar och idéer som du vill dela med oss. Tillsammans kommer vi kunna skapa attraktiva platser för framtidens generationer.

Annica Ånäs
vd Atrium Ljungberg


HUR HAR RAPPORTEN TAGITS FRAM?

Rapporten har tagits fram på uppdrag av Atrium Ljungberg. Kairos Future har författat rapporten efter att ha gjort research kring ungdomar, deras värderingar, konsumtion och kommunikationsmönster. De har även undersökt trender inom platser, attraktion och handel.

Under arbetet har flera workshops hållits med fastighetsägare, developers, representanter för handelskedjor, skolföretag och dataspelsbranschen samt influncers och ungdomar. Dessutom har intervjuer gjorts med centrala aktörer inom handel, fastighetsägare och konsumentvaruföretag.